Općina Šenkovec

25. Sjednica Općinskog vijeća Općine Šenkovec

KLASA: 021-05/16-25
URBROJ: 2109/25-16-1

Šenkovec, 16.6.2016. godine

Na osnovi ukazane potrebe sazivam 25. sjednicu
Općinskog vijeća Općine Šenkovec
za utorak, 21.6.2016. s početkom u 18.00 sati.

Sjednica će se održati u vijećnici Općine Šenkovec.

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika s 24. sjednice Općinskog vijeća;
2. Odluka o zaduživanju Općine Šenkovec;
3. Rasprava o sufinanciranju priključaka za širokopojasnu (optičku) mrežu;
4. Ostala pitanja.

PREDSJEDNIK VIJEĆA
Antun Juras

Skip to content