Općina Šenkovec

23. sjednica Općinskog vijeća Općine Šenkovec

Klasa: 021-05/16-23

Urbroj: 2109/25-16-1

Šenkovec, 6.4.2016. godine

Na osnovi ukazane potrebe sazivam 23. sjednicu

Općinskog vijeća Općine Šenkovec

za utorak, 12.4.2016. s početkom u 18.00 sati.

Sjednica će se održati u vijećnici Općine Šenkovec.

DNEVNI RED

 1. Usvajanje zapisnika s 22. sjednice Općinskog vijeća;
 2. Odluka o usvajanju Obračuna proračuna Općine Šenkovec za 2015. godinu;
 3. Odluka o izvršavanju Proračuna Šenkovec za 2016. godinu;
 4. Odluka o prihvaćanju financijskih izvještaja Udruga i klubova;
 5. Odluka o prihvaćanju plana rada dimnjačara za 2016. na području Općine Šenkovec;
 6. Odluka o izmjeni Odluke o obavljanju ugostiteljske djelatnosti;
 7. Odluka o izmjeni Odluke o parkiranju i zaustavljanju vozila;
 8. Odluka o izmjeni Odluke o održavanju i uređenju naselja;
 9. Odluka o stavljanju van snage Odluke o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja;
 10. Odluka o prihvaćanju Dodatka II Sporazuma o osnivanju JVP;
 11. Izvješće o realizaciji programa javnih potreba u kulturi za 2015. godine;
 12. Izvješće o realizaciji programa javnih potreba u sportu za 2015. godine;
 13. Analiza stanja sustava civilne zaštite u Općini Šenkovec za 2015.;
 14. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Šenkovec 2016-2019;
 15. Plan razvoja sustava civilne zaštite Općine Šenkovec za 2016.;
 16. Ostala pitanja.

 

 

PREDSJEDNIK VIJEĆA

Antun Juras

Skip to content