Općina Šenkovec

Suradnja sa Općinom Krašić

Početkom nove godine, počele su i nove ideje o mogućim suradnjama te provedbi potencijalnih projekata za našu Općinu.

Tako je 15.1.2016. održan sastanak sa načelnikom naše pobratimljene Općine Krašić, koji se održao u Regionalnoj razvojnoj agenciji Međimurje-REDEA.

Traži se način međusobne suradnje naših dviju Općina te financiranje preko EU fondova kako bi se doprinijelo razvoju Općina i razvijanju daljnjih dobrih odnosa.

Ideja ima puno te ih je potrebno prilagoditi sadašnjim mogućnostima objavljenih natječaja. O daljnjim dogovorima i suradnji svakako ćemo i dalje informirati naše mještane.


IMG_0019 IMG_0020 IMG_0022

Skip to content