Općina Šenkovec

Sjednica Općinskog vijeća Općine Šenkovec

Klasa: 021-05/15-21

Urbroj: 2109/25-15-1

Šenkovec, 15.12.2015. godine

 

Na osnovi ukazane potrebe sazivam 21. sjednicu

Općinskog vijeća Općine Šenkovec

za utorak, 22.12.2015. s početkom u 18.00 sati.

Sjednica će se održati u vijećnici Općine Šenkovec.

 

 

DNEVNI RED

 1. Usvajanje zapisnika s 20. sjednice Općinskog vijeća;
 2. Odluka o drugom rebalansu proračuna Općine Šenkovec za 2015. godinu;
 3. Odluka o prihvaćanju proračuna za 2016. godinu;
 4. Odluka o prihvaćanju projekcija proračuna za 2017. i 2018. godinu;
 5. Odluka o prihvaćanju Socijalnog programa za 2016. godinu;
 6. Odluka o prihvaćanju Programa potreba u sportu za 2016. godinu;
 7. Odluka o prihvaćanju Programa potreba u kulturi za 2016. godinu;
 8. Odluka o prihvaćanju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu;
 9. Odluka o prihvaćanju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu;
 10. Odluka o prihvaćanju rebalansa proračuna za 2015. godinu DV „Vrapčić“ Šenkovec;
 11. Suglasnost Općinskog vijeća na proračun DV „Vrapčić“ Šenkovec za 2016. godinu;
 12. Suglasnost Općinskog vijeća na proračun Knjižnice i čitaonice Šenkovec za 2016. g.;
 13. Odluka o prihvaćanju Godišnjeg plana i programa Knjižnice i čitaonice Šenkovec;
 14. Odluka o popisu imovine 2015.
 15. Odluka o davanju suglasnosti za zaduživanje;
 16. Ostala pitanja.

 

 

PREDSJEDNIK VIJEĆA

Antun Juras

Skip to content