Općina Šenkovec

Objava kandidacijskih lista i zbirne liste za izbor članova vijeća Mjesnog odbora Knezovec

Skip to content