Općina Šenkovec

16. Sjednica Općinskog vijeća

lasa: 021-05/15-16

Urbroj: 2109/25-15-1

 

Šenkovec, 9.3.2015. godine

Na osnovi ukazane potrebe sazivam 16. sjednicu

Općinskog vijeća Općine Šenkovec

za utorak, 17.3.2015. s početkom u 18.00 sati.

 

 

Sjednica će se održati u vijećnici Općine Šenkovec.

 

DNEVNI RED

 1. Usvajanje zapisnika s 15. sjednice Općinskog vijeća;
 2. Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i
  biorazgradivog komunalnog otpada GKP Čakom d.o.o.;

  1. Suglasnost načelnika na predloženi cjenik usluga GKP Čakom d.o.o.;
  2. Odluka o usvajanju Obračuna proračuna Općine Šenkovec za 2014. godinu;
  3. Odluka o provedbi izbora za izbor članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Šenkovec;
  4. Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnog odbora Općine Šenkovec;
  5. Odluka o izmjeni prostornog plana;
  6. Odluka o usvajanju obračuna proračuna za 2014. godinu DV „Vrapčić“;
  7. Odluka o davanju suglasnosti za zaduživanje Međimurskim vodama d.o.o.;
  8. Zamolba DVD-a Knezovec za rješenje vlasničkih odnosa;
  9. Ostala pitanja.

 

PREDSJEDNIK VIJEĆA

Antun Juras

Skip to content