Općina Šenkovec

Osposobljavanje za rukovanje pesticidima i strojevima u poljoprivredi

Zbog ukazane potrebe a temeljem članka 6. stavka 1. i 6. Zakona o održivoj uporabi pesticida (NN 14/2014), članaka 9. i 10. Pravilnika o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 124/12), te Zakona o obrazovanju odraslih (NN 17/07, 107/07, 24/10), sve osobe koje prilikom obavljanja svog rada na bilo koji način dolaze u doticaj s pesticidima ili moraju voditi brigu o njihovoj sigurnoj uporabi, moraju završiti program izobrazbe. Općina Šenkovec odlučila je u suradnji sa ovlaštenom institucijom, organizirati potrebne edukacije za svoje mještane.

Radi se o dvije edukacije:

1.osposobljavanje za održivu uporabu sredstava za zaštitu bilja (pesticidi)

Osposobljavanje je namijenjeno OPG-ovima i drugim poljoprivrednicima te tvrtkama koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom (d.d., d.o.o. i zadruge). Bez ovog osposobljavanja nakon 26. 11. 2015. godine više se neće moći kupovati sredstva za zaštitu bilja (osim amaterskih).

2. Stručno osposobljavanje za rukovanje sredstvima rada

U okviru izobrazbe za pesticide polaznici će se moći i stručno osposobiti za rukovanje pojedinim sredstvima rada i to:

– Rukovatelj poljoprivrednim traktorom s priključcima,

– Rukovatelj kombajnom,

– Rukovatelj motornom pilom,

– Rukovatelj viličarom, bagerom, utovarivačem i dr.

Mole se svi zainteresirani mještani da se jave u zgradu Općine Šenkovec kako bi se mogao prikupiti broj zainteresiranih u svrhu postizanja što bolje cijene edukacije. Zainteresirani se mogu javiti u Općinu svakim danom u terminu za primanje stranaka.

Skip to content