Općina Šenkovec

Edukacija o sigurnoj uporabi pesticida

Obzirom da sve osobe koje prilikom obavljanja svog rada na bilo koji način dolaze u doticaj s pesticidima ili moraju voditi brigu o njihovoj sigurnoj uporabi, moraju završiti program izobrazbe, Općina Šenkovec odlučila je u suradnji sa ovlaštenom institucijom, organizirati i sufinancirati potrebnu edukaciju. Prema naputku Ministarstva poljoprivrede, edukacije mogu započeti početkom prosinca 2014. godine. Sama edukacija se provodi u skladu s odredbama Zakona o održivoj uporabi pesticida (NN 14/2014) i Pravilnika o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/2012).

Sve zainteresirane osobe mogu se prijaviti u prostorima Općine Šenkovec u terminu namijenjenom za primanje stranaka

Skip to content