Općina Šenkovec

Dnevni red 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Šenkovec

Na osnovi ukazane potrebe sazivam 13. sjednicu Općinskog vijeća Općine Šenkovec za srijedu, 10.12.2014. s početkom u 18.00 sati. Sjednica će se održati u vijećnici Općine Šenkovec.

DNEVNI RED

 1. Usvajanje zapisnika s 12. sjednice općinskog Vijeća;
 2. Odluka o prihvaćanju proračuna za 2015. godinu;
 3. Odluka o prihvaćanju projekcija proračuna za 2016. i 2017. godinu;
 4. Odluka o prihvaćanju Socijalnog programa za 2015. godinu;
 5. Odluka o prihvaćanju Programa potreba u sportu za 2015. godinu;
 6. Odluka o prihvaćanju Programa potreba u kulturi za 2015. godinu;
 7. Odluka o prihvaćanju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu;
 8. Odluka o prihvaćanju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu;
 9. Suglasnost za utvrđivanje i evidentiranje stvarnih granica čestice u katastru i gruntovnici – Krešić Mirko, Zelengajska 15, Šenkovec;
 10. Izvješće o Odlukama Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Vrapčić“ Šenkovec
  1. Polugodišnji financijski obračun poslovanja DV „Vrapčić“ Šenkovec,
  2. Godišnje pedagoško izvješće DV „Vrapčić“ Šenkovec za pedagošku godinu 2013./2014.,
  3. Godišnji plan i program rada DV „Vrapčić“ Šenkovec za pedagošku godinu 2014./2015.;
 11. Suglasnost Općinskog vijeća općine Šenkovec na promjenu članka 8., Statuta DV „Vrapčić“ Šenkovec;
 12. Suglasnost Općinskog vijeća na proračun DV „Vrapčić“ Šenkovec za 2015. godinu;
 13. Odluka o proglašenju ustanova od posebnog interesa za Općinu Šenkovec;
 14. Inicijativa grupe mještana naselja Zasadbreg, pripojenje naselju Knezovec;
 15. Ostala pitanja.

PREDSJEDNIK VIJEĆA

Antun Juras

Skip to content