Općina Šenkovec

Naputci Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije o postupanju u kriznoj situaciji – poplavi

Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije daje savjete o postupanju u kriznoj situaciji – poplavi:

Čisčenje i dezinfekcija nakon poplava

Provedba posebnih mjera za sprečavanje zaraznih bolesti u izvanrednim situacijama-poplava 2014

Skip to content