Općina Šenkovec

Dnevni red 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Šenkovec

Na osnovi ukazane potrebe s a z i v a m 7. sjednicu Općinskog vijeća Općine Šenkovec za petak, 20. 12. 2013. s početkom u 18.30 sati. Sjednica će se održati u velikoj vijećnici Općine Šenkovec.

DNEVNI RED

 1. Verifikacija zapisnika s 5. sjednice Općinskog vijeća;
 2. Odluka o prihvaćanju proračuna za 2014. godinu;
 3. Odluka o prihvaćanju projekcija proračuna za 2015. i 2016. godinu;
 4. Odluka o Poslovniku Općinskog vijeća Općine Šenkovec;
 5. Odluka o nerazvrstanim cestama Općine Šenkovec;
 6. Odluka o programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu;
 7. Odluka o programu održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu;
 8. Odluka o prihvaćanju Socijalnog programa;
 9. Odluka o prihvaćanju programa potreba u sportu za 2014. godinu;
 10. Odluka o prihvaćanju programa potreba u kulturi za 2014. godinu;
 11. Odluka o kupnji privatnog puta – ulica Franje Barića;
 12. Zamolba za oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa – legalizacija – Buhanec Franciska;
 13. Odluka o otpisu duga dugogodišnjih dužnika za plaćanje komunalne naknade – prekid obavljanja djelatnosti;
 14. Odluka o prijenosu dijela izgrađenih komunalnih vodnih građevina – kanalizacijski sustav u vlasništvo Međimurskih voda d.o.o.;
 15. Imenovanje ravnatelja/ice Knjižnice i knjižnice Šenkovec;
 16. Imenovanje članova savjeta mladih Općine Šenkovec;
 17. Ostala pitanja.

PREDSJEDNIK VIJEĆA

Antun Juras

Skip to content